Om Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssels Fond blev stiftet i foråret 2017 og fik i den forbindelse tilført 25 millioner kroner fra Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel.

Fondens kapital er opstået ved, at en del af sparekassens overskud i en årrække henlægges til fonden. Det henlagte beløb skal godkendes af sparekassens repræsentantskab. Den bundne kapital placeres i garantbeviser i sparekassen, og det er således afkastet af denne bundne kapital, der hvert år anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål i den tidligere Sparekassen Vendsyssels virkeområde, hvor der ikke i forvejen er en fond.