Ansøg fonden

Retningslinjer for støtte fra fonden

Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte.

 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål i den tidligere Sparekassen Vendsyssels virkeområde.
 2. Der ydes ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger.
 4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.
 5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 7. Fonden har truffet beslutning om, at den ikke støtter boligforeninger, grundejerforeninger eller private projekter som eksempelvis bogudgivelser, rejser med videre.
 8. Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 9. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 10. Fonden holder tre bestyrelsesmøder om året. På møderne besluttes, hvilke ansøgere der skal modtage støtte.  
  Ansøgningsfristerne i 2024 er:
  UGE 09: 01. marts 2024
  UGE 22: 01. juni 2024
  UGE 36: 01. september 2024
  UGE 49: 01. december 2024

Indtast dit postnummer for at fortsætte med ansøgningen


Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

navigate_next