Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening

💚 Vi støtter foreningerne 💚

… Også på nettet 🛜

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel været på besøg hos Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening med en donation 💰

Pengene skal foreningen bruge til at styrke deres tilgængelighed, blandt andet via en digital adgangsportal 🖥️

Adgangsportalen giver foreningens faciliteter som for eksempel motionscenteret mulighed for udvidet åbningstid 🏋️

De nye digitale værktøjer skal også frigøre foreningens frivillige fra skrivebordet og give dem mere tid på halgulvet 🤾

Foreningen har fået hjælp fra DGI, der i samarbejde med Sparekassen Danmark tilbyder foreninger et digitalt tjek 🔍

Casper Elefsen, der er direktør i Sparekassen Danmarks afdeling i Brønderslev, havde fornøjelsen at overrække donationen på vegne af fonden 🤝