Naturmødet

💚 Vi støtter de frivillige 🌳

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel støttet Naturmødet i Hirtshals med en donation 💰

Pengene skal bruges til udvikle Naturmødets frivilligorganisation og styrke det lokale fællesskab 💪

Naturmødet ønsker at bygge bro mellem lokale foreninger, ildsjæle og uddannelsessteder.

Frivillighed er nemlig en nøgle til at skabe en bedre og mere bæredygtighed fremtid, og de frivillige kræfter er helt afgørende for Naturmødet 🌱

Naturmødet afholdes hvert år i maj i Hirtshals og omdanner i tre dage lokalsamfundet til et epicenter for naturdebat og naturoplevelser 🌻

Casper Nissen Larsen, der er regionsdirektør i Sparekassen Danmark, havde æren at overrække donationen 🤝

Sparekassen Danmark er også sponsor for Naturmødet.