Vennekredsen Solvang Ældrecenter

🧓 Vi støtter de ældre 💚

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel været på besøg på Solvang Ældrecenter på Thyholm med en donation 💰

Vennekredsen Solvang Ældrecenter har nemlig søgt fonden om midler til at opføre en ny havepavillon.

Pavillonen skal give ældrecentrets beboere bedre muligheder for at komme ud i den friske luft og nyde ældrecentrets have 🌷🌼

Pavillonen kan også bruges i forbindelse med ældrecentrets musikarrangementer 🎵

Birgit Iversen, der er privatkunderådgiver i Sparekassen Danmarks afdeling i Struer, havde æren at overrække donationen til Elsa Helligsø fra Vennekredsen 🤝

Vi ønsker beboerne på Solvang Ældrecenter god fornøjelse med havepavillonen 🌞