Lørslev Friskole

Vi støtter naturfagene

På Lørslev Friskole har de bygget nyt naturfagslokale med støtte fra Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel

Lørslev Friskole er en mindre friskole med 80 elever fra 0.-9. klasse og egen børnehave med plads til 44 børn

Tidligere har skolen måttet låne naturfagslokaler på andre skoler, men nu får eleverne opstille og følge forsøg i eget lokale, hvilket vil styrke elevernes læring og forståelse for naturvidenskaben

Både elever og lærere er meget begejstrede for det nye lokale, som blev taget i brug til 9. klassernes afsluttende naturfagsprøve

Anders Sindal Møller, der er direktør i sparekassens afdeling i Tårs, havde æren af at overrække donationen til naturfagslærer Mikkel Fonseca på vegne af fonden